Ìjàm̀bá

noun
ì-jà-m̀-bá | \ \ | GENERAL/NOT LOCATION SPECIFIC |

Definition of Ìjàm̀bá 

1 : Ìṣẹ̀lẹ̀ búburú to mú ìpalára lọ́wọ́: Ọ̀nà tó dáa le dènà ìjàmbá ọkọ̀

English Translation

An unexpected event with negative consequences.

What Do You Think About This Word?

How could we have illustrated it better?


Updated on 03 Dec 2019 and Submitted on 03 Dec 2019

Most Popular