adùn

noun

Definition of adùn 

1 : Oun tí a fi sí ẹnu tó sí fún ni ní ayọ̀ nítoríi bó ṣe rí lórí ahọ́n.:

English Translation

Sweetness.

Morphology

a-dùn

Gloss

a - something

dùn - sweet

What Do You Think About This Word?

How could we have illustrated it better?


Updated on 08 Dec 2019 and Submitted on 21 Nov 2019

Most Popular